نام خليج فارس در دوره حضور هلنديها.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

با رانده شدن سلطه گران پرتغالي و اسپانيايي از خليج فارس نفوذ انگليسيها در منطقه زياد شد و هلندي ها نيز در سال 1033 ق 1625 م. با داير نمودن نمايندگي بازرگاني در هرموز و سپس انتقال آن به بندر عباس در سال 1625م. سهمي از بازرگاني خليج فارس را بدست.

 

 ادامه ......دوره حضور هلنديها در خليج فارس بحر فارس

 

 

خليج فارس درقراردادها و معاهدات ميان كشورهاي عربي و قراردادهاي بين المللي

/ 0 نظر / 39 بازدید